„ВО” в кредит (практичні рекомендації)


Борги — єдине, що по-справжньому поєднує тебе з людьми

Сергій ДОВЛАТОВ

Автор –= мажарко= ірина
Автор – Мажарко Ірина

Навчатись безкоштовно – це означає навчатись за рахунок державного бюджету, відповідно до державного замовлення. На жаль, бажаючих вчитися у вищих навчальних закладах набагато більше, ніж може профінансувати держава, тому переважна їх кількість „залишається за бортом”. Тим, кому не пощастило потрапити на держбюджет навчальні заклади надають можливість навчатися на контрактній основі, тобто за гроші. Розмір оплати за весь період навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, і закріплюється у договорі, в якому може бути встановлено порядок внесення плати за навчання одноразово (повністю) або частками – помісячно, посеместрово, щорічно. Сума, зазначена у договорі, не може бути змінена протягом усього терміну навчання. Навчання у вищих навчальних закладах зазвичай не по кишені пересічному громадянину, тому на допомогу приходять кредити на освіту.

Кредит на освіту – порівняно нова послуга на ринку, що з’явилась не більше п’яти років тому. Для банків ця послуга пов’язана з високими ризиками, тому її пропонують лише окремі фінансові установи. Сьогодні у цьому сегменті провідне місце займають «ПриватБанк», „Надра”, „Аваль”, «Укрсоцбанк», а також кредити надають: „Імексбанк”, „Мрія-Банк”, „Перший кредитний альянс”, „Правекс-Банк”, „Хрещатик”, АБ "Брокбізнесбанк”, „Південком Банк”.

На Заході програма освітнього кредитування населення працює доволі давно. Успішність розвитку системи запозичень на придбання знань у розвинених країнах багато в чому визначається наявністю законодавчої бази та підтримкою держави. В Україні відсутнє і перше, і друге, що не сприяє злагодженій роботі навчальних закладів, держави та банків. Тим не менш, активне зростання сегменту кредитування навчання вже сьогодні прогнозують багато банкірів.

Автор –= вовкодав= світлана
Автор – Вовкодав Світлана

Прогнози прогнозами, а поки ж учасники ринку вважають, що середньостатистичний українець не дозрів для навчання за рахунок позикових коштів, що й пояснює невелику кількість спеціальних (виключно на навчання) кредитних програм. Причому кожний банк аргументує це по-своєму. На думку заступника голови правління банку «Контракт» Павла Крапівіна, український споживач поки не готовий не тільки вчитися, але й відпочивати, платити за медичну страховку тощо — інакше кажучи, фінансувати позиковими грошима нематеріальний фонд споживання.

Кредитування освітніх програм стримує прагнення до «безкоштовної державної освіти», яке склалося історично. З іншого боку, для банку важливим моментом є підтвердження кредитоздатності клієнта, тобто довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати за останні шість місяців. Забезпеченням кредиту в банку можуть бути нерухомість, транспортні засоби та гарантія третіх осіб. Кредитування студентів є для банку достатньо ризиковою операцією й розраховане на батьків, які будуть виступати поручителями в отриманні цього кредиту.

Досвід західних країн ілюструє нам продуману законодавчу базу, яка захищає всі сторони кредитного процесу. Банки виступають посередниками між студентом та державою, і за рахунок спеціальних державних фондів покривається зниження відсоткової ставки студентам з високою успішністю. Світовий досвід показує, що обіги найбільших учасників ринку освітнього кредитування складають сотні мільйонів доларів на рік. Причому в даному випадку виграє не тільки банк – виграють і держава, і позичальник. У розвинених європейських країнах існують великомасштабні програми співробітництва фінансових установ і держави з надання кредитів на освіту. З кожним роком кількість кредитних програм збільшується. З одного боку, це призводить до збільшення прибутку банку, з іншого – як ми вже зазначали вище, до зниження відсоткової ставки (від чого виграє позичальник). В Україні донорами є банки, і спеціальних програм, що передбачали б компенсацію банківських ризиків, немає, тому кредит не завжди є вигідним для позичальника, а для банку, що його надає є ризикованим.

Прихід іноземних фінансових установ міг би стати каталізатором формування нової послуги в продуктовій лінійці українських банків і тим самим забезпечити провідні позиції іноземців у освітньому напрямку. Але поки їх пріоритети, як правило, сконцентровані на високоприбуткових споживчих кредитах і розширенні мережі. «Наша першочергова задача — побудувати ефективну клієнтську базу та створити мережу відділень. Студенти, безумовно, є дуже цікавою цільовою аудиторією, але пропозиції для них можуть з’явитися тільки на певній стадії розвитку банку», – говорить про причини не актуальності освітнього кредитування для банку UniCredit Bank заступник голови правління Феделе Ді Маджио, зазначивши при цьому, що найбільш перспективним у банку бачать кредитування програм МВА.

В Україні банк, який надає кредит на освіту повністю контролює цільове використання позики. Кредитні кошти перераховуються на рахунок навчального закладу безготівковим шляхом із зазначенням призначення платежу. Сам кредит може оформлюватися як на студента, так і на батьків. Основною умовою є платіжна здатність клієнта та прописка за місцем розташування банку не менше одного року. Це означає, що студенти з регіонів, бажаючі навчатися в столиці, повинні позичати кошти за місцем проживання. А сам факт, що при успішному вступі студент вимушений буде міняти місце прописки (як мінімум на гуртожиток), робить отримання такого кредиту для абітурієнта нереальним.

Цікавий і мінімально припустимий вік, який для позичальника складає 21 рік, що вже виключає отримання позики для більшості абітурієнтів, яким після школи не більше 18 років. Банкіри визнають подібні невідповідності, тим не менш, сподіваються на успіх.

На сьогоднішній день у портфелі споживчих кредитів банків, що надають подібні кредити доля позик на навчання складає менше 1% – багато це чи ні вирішувати нашим читачам.

На сьогодні програми кредитування на навчання подібної до тих, які існують у західних країнах (коли позичальник починає виплачувати кредит уже після закінчення вищого навчального закладу), в Україні немає.

Для наглядної ілюстрації приведемо приклади умов кредитування в деяких банках:

АБ "Брокбізнесбанк" пропонує для фізичних осіб скористатися спеціальною кредитною послугою на оплату навчання: „Кредит на освіту".

Завдяки новій послузі кожен студент має можливість вибрати для себе оптимальний варіант оплати за навчання, зробити процес навчання максимально зручним, одержати додаткові переваги: — швидке оформлення кредиту; — можливість одержання кредиту без авансового внеску; — використання платіжної карти для погашення заборгованості за кредитом; — можливість дострокового погашення кредиту; — доступність спеціальних пропозицій банку в майбутньому. Кредити надаються в національній валюті на термін 12 місяців у розмірі вартості за кожний рік навчання. Процентна ставка з кредиту становить 1,75% на місяць.

Разова комісія банку за надання кредиту; 1% від суми кредиту. Максимальний розмір кредиту; 15 000 гривень у м. Києві, 10 000 гривень у містах з населенням понад 1 млн. чоловік, 7 500 гривень у містах обласного значення, 5 000 гривень у містах районного значення, ін. містах і селах.

P.S. Проте, особисто мені, не зрозуміла доцільність кредиту на один рік. Адже людям, котрі в змозі погасити кредит із відсотками протягом року, він, у принципі, не дуже-то й потрібен. Певне, банкам варто розробити таку систему, коли студент протягом навчання виплачуватиме лише відсотки, а потім, влаштувавшись на роботу, погашатиме власне кредит. Але навіть у планах фінансистів поки що таких проектів немає.

ДЕРЖАВНІ КРЕДИТИ

Абітурієнтам, які вступають до вищого навчального закладу на навчання за контрактом, але не в змозі самотужки оплачувати надання освітніх послуг, щороку надається можливість отримати цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти. Кредит надається тільки один раз на навчання за однією і тією ж спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра у вищому навчальному закладі, що функціонує на території України. Але коштів, що виділяє держава на надання пільгових державних кредитів, вистачає далеко не всім.

Питання про зарахування абітурієнта з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту вирішує приймальна комісія вищого навчального закладу за заявою вступника за результатами вступних випробувань відповідно до встановленої квоти. Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА

Цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти за денною, вечірньою та заочною формами навчання у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності можуть одержати громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити або навчаються на будь-якому курсі вищого навчального закладу. Абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, інвалідів І-ІІ груп мають переваги за однакових результатів вступних іспитів серед абітурієнтів, які претендують на здобуття вищої освіти за рахунок кредиту. При відборі претендентів враховуються такі критерії, як успішність, здібність до оволодіння знаннями, участь в олімпіадах, конкурсах тощо. Розмір кредиту визначається щороку, до 1 квітня вищим навчальним закладом державної форми власності, виходячи з вартості навчання (за винятком стипендії) відповідно до форми навчання і затверджується центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад. Кредит надається на підставі угоди між його одержувачем та керівником вищого навчального закладу. Форма угоди затверджується Міністерством освіти і науки України. У разі, коли одержувач кредиту є неповнолітнім, зазначена угода укладається батьками або особами, що їх замінюють. По досягненні повноліття одержувач кредиту переукладає угоду з вищим навчальним закладом. Для укладення угоди одержувач кредиту, а якщо він неповнолітній – то батьки або особи, які їх замінюють, подають до вищого навчального закладу паспорт та довідку про присвоєння державною податковою адміністрацією ідентифікаційного номера платника податків. Угода укладається в трьох примірниках – по одному кожній зі сторін, що її уклали. Один примірник угоди передається вищими навчальними закладами обласної комунальної форми власності управлінню освіти і науки облдержадміністрації. Одержувач повертає кредит та відсотки за користування ним через вищий навчальний заклад. Сума кредиту повертається зі сплатою 3% річних протягом 15 років, починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі з виплатою щороку однієї п‘ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним. Відраховані з вищого навчального закладу одержувачі кредиту повертають кошти, починаючи з третього місяця після відрахування. У разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди та ухилення від повернення кредиту вищий навчальний заклад застосовує заходи для стягнення заборгованості відповідно до законодавства.

Одержувач кредиту, який після закінчення вищого навчального закладу пропрацював за фахом не менше 5 років у державному або комунальному закладі чи установі в сільській місцевості, кредит та відсотки за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи. Строк повернення кредиту продовжується на період строкової військової служби одержувача кредиту або перебування його у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Замість висновків

Такий кредит є безперечно найвигіднішим, але рідко афішують його наявність, тому ми радимо звертатися до приймальної комісії державного вищого навчального закладу за довідками, в яких вони не мають права вам відмовити. Знайте свої права, користуйтесь ними і вища освіта буде доступною і якісною.

Спеціально для абітурієнтів і їх батьків (опікунів)

Муза Л.